El servei de logopèdia té per objectiu la prevenció, diagnòstic i tractament de problemes relacionats amb llenguatge, parla i/o comunicació (oral o escrita) tan en adults com amb nens.

Donem resposta i recolzament a aquells amb necessitats i problemàtiques que interfereixen en el seu rendiment diari o escolar. Es treballa de manera interdisciplinar amb els diferents professionals implicats (professors, psicòlegs, dentistes…) col·laborant també amb les famílies de forma activa. D’aquesta manera afavorim el seu desenvolupament, integració i autonomia en els nous aprenentatges.

A qui va dirigit?

  • Trastorns de la parla: dislàlia, disfèmia, retard de la parla
  • Trastorns del llenguatge
  • Alteracions de la lectura i l’escriptura: dislèxia, disgrafia, disortografia
  • Mecànica, velocitat i comprensió lectora
  • Deglució atípica i respiració oral
  • Patologies de la veu: disfonies hipercinètiques – hipocinètiques
  • Alteracions neurològiques adquirides: afàsies, disàrtries, disfàgia
  • Tallers de memòria per a adults

Quants alumnes hi ha a les sessions?

Individuals o grupals (3 max.)

Quina durada tenen les sessions?

45 min

Quins són els nostres objectius?

Els nostres objectius són la prevenció, diagnòstic i tractament de problemes relacionats amb llenguatge, parla i/o comunicació (oral o escrita).